Tuotteet

Pappersprodukter

Kraftpapper används för att skydda produkter och skydda ytor till exempel vid målningsarbeten. Makulaturpapper lämpar sig bra som fyllmaterial i en låda. Aluminiumpapper används som inre ångspärr i fuktiga lokaler eller lokaler som måste vara mycket täta. Aluminiumpappret förhindrar att vattenånga kommer in i konstruktioner och isolerings material.

Kontakta oss och fråga mer om Telpaks tjänster!

Om du vill begära en offert eller på annat sätt fråga om våra tjänster, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av vårt kontaktformulär, e-post, telefon eller fax.