Tjänstelösningar

Förpackningsexpertens tjänster till ditt förfogande

Förpackningsoptimering

Låt Telpak kartlägga den nuvarande förpackningsprocessen i ditt företag. Det finns alltid möjligheter till besparingar!

Vi minskar förpackningskostnaderna genom optimering av maskinparken, mängden material som krävs för paketering samt arbetsmängden. Enbart genom att välja rätt material kan du t.ex. minska förpackningskostnaderna med 10–20 procent – billigast är inte alltid förmånligast. Du kan samtidigt minska CO2-utsläppen och återvinningskostaderna, när din förbrukning av förpackningsmaterial minskar. Du sparar både pengar och på miljön!

Effektivisering av leveranskedjan

Med hjälp av Telpaks lösningar kan du effektivisera leveranskedjan i ditt företag och uppnå kännbara besparingar.

Elektroniska beställnings- och leveranslösningar

Vi erbjuder de bästa och mest flexibla beställningsrutinerna, som effektiviserar din beställningsprocess. På så sätt minskar du kostnaderna. Vi använder oss av olika elektroniska lösningar enligt dina behov:

  • extranet-lösningar och moderna web-portaler
  • EDI-/XML-meddelanden
  • integrering av b2b-verksamhetsstyrningssystem

Kombinering av artiklar

Du har Telpaks materialkunnande till ditt förfogande. Vi kartlägger förpackningsprodukterna och -artiklarna som du använder, utvecklar dina beställningsrutiner och effektiviserar din verksamhet genom att optimera volymfördelarna.

Service- och reservdelstjänster

Vi erbjuder service- och reservdelstjänster för våra förpackningsmaskiner.

Vår förebyggande service håller din maskin i drift och i gott skick. För våra underhållsavtalskunder erbjuder vi förmånligare servicearbeten och reservdelstjänster. Vid driftstörningar gör vi snabba larm- och servicebesök.

Finansieringslösningar för maskiner och anordningar

Telpak gör det enkelt att anskaffa maskiner och förpackningslinjer.

Förpackningsmaskiner och -linjer är betydande inköp för företaget. Vi kartlägger bästa lösningen tillsammans med dig – det är inte alltid lönsamt att investera i maskiner och anordningar. Fråga oss om leasing av maskiner och förmånliga finansieringsmöjligheter.

Optimering av butikssortiment

Vi erbjuder distributionsföretag högklassiga och lönsamma sortimentslösningar, som betjänar slutkunden.

Vi planerar och genomför butiks- och hyllösningar i samarbete med kunden, enligt butikens storlek. Vi planerar bästa möjliga placering och hyllplats för konsumentprodukter. Målsättningen för alla våra butikslösningar är merförsäljning och ökad lönsamhet för kunden.